Jump to content
Report

Utslipp og spredning av støv fra LKAB i Narvik

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Vallejo, Islen; Markelj, Miha

Publication details

Series: NILU rapport 17/2023

Publisher: NILU

Year: 2023

ISBN: 978-82-425-3128-5

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3138492

Summary:
Denne rapporten presenterer spredningsberegninger som estimerer LKAB sitt bidrag til forurensningssituasjonen i Narvik. Spredningsberegningene er basert på et anslag for det samlede støvutslippet fra både punktkilder og diffuse kilder via målt støvavsetning rundt anlegget. Spredningsberegningene som er utført med partikkelmodellen Flexpart-WRF, viser ingen overskridelse av grenseverdiene for PM10 eller PM2,5 utenfor LKABs industriområde.