Jump to content
Report

Analyse av bromerte flammehemmere, PCB og pesticider inkludert toksafen i polarmåke (Larus hyperboreus) fra Bjørnøya.

Burkow, I.; Herzke, D.; Wolkers, H.; Gabrielsen, G.W.

Publication details

Series: Statlig program for foururensingsovervåking. Rapport 813/01. TA-1781/2001

Publisher: Norsk Polarinstitutt

Year: 2001

ISBN: 82-7666-179-3