Jump to content
Report

Tilførselsprogrammet 2010. Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Nordsjøen.

Green, N.W.; Heldal, H.E.; Måge, A.; Aas, W.; Gäfvert, T.; Schrum, C.; Boitsov, S.; Breivik, K.; Iosjpe, M.; Yakushev, E.; Skogen, M.; Høgåsen, T.; Eckhardt, S.; Christiansen, A.B.; Daae, K.L.; Durand, D.; Debloskaya, E.

Publication details

Series: NIVA-rapport, 6187-2011

Publisher: NIVA

Year: 2011

ISBN: 978-82-577-5922-3

Link: TA-2810/2011