Jump to content
Scientific journal publication

Ash generation and distribution from the April-May 2010 eruption of Eyjafjallajökull, Iceland.

Gudmundsson, M.T.; Thordarson, T.; Höskuldsson, A.; Larsen, G.; Björnsson, H.; Prata, F.J.; Oddsson, B.; Magnússon, E.; Högnadóttir, T.; Petersen, G.N.; Hayward, C.L.; Stevenson, J.A.; Jónsdóttir, I.

Publication details

Journal: Sci. Rep., 2, 572, 2012

DOI: 10.1038/srep00572