Jump to content
Lecture

Air quality in Europe – status and trends.

Guerreiro, C.

Publication details

Presentert ved Miljøforvaltningens EØS-seminar 2013: Miljøpolitikk i krisetider - hvor går EU og hva betyr det for Norge? - Med spesiell fokus på klima, luftforurensning og kjemikalier. Oslo, 11. februar 2013.