Jump to content
Report

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Effekter 2000.

Skjelkvåle, B.L. (red.) Schartau, A.K.; Fjellheim, A.; Walseng, B.; Raddum, G.G.; Halvorsen, G.; Røsberg, I.; Tørseth, K.; Skancke, L.B.; Saksgård, R.; Traaen, T.S.; Larssen, T.; Hesthagen, T.; Aas, W.

Publication details

Publisher: NIVA

Year: 2001

ISBN: 82-577-4083-7