Jump to content
Report

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Effekter 2001.

Skjelkvåle, B.L. (Red.) Schartau, A.K.; Fjellheim, A.; Henriksen, A.; Walseng, B.; Raddum, G.G.; Halvorsen, G.; Røsberg, I.; Tørseth, K.; Skancke, L.B.; Saksgård, R.; Solberg, S.; Nøst, T.; Traaen, T.S.; Hesthagen, T.; Aas, W.

Publication details

Series: NIVA-rapport, 4578-2002

Publisher: NIVA

Year: 2002

ISBN: 82-577-4237-6

Link: http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/overvaking/1900/ta1900.pdf