Jump to content
Lecture

Det svever i luften! Problemstillinger rundt dekomponering av filterprøver.

Uggerud, H.

Publication details

Presentert ved NKS-Faggruppe for Analytisk Kjemi seminar i "Dekomponeringsmetoder for analyse av sporelementer i ulike prøvetyper", 7. mars 2013 på Universitet i Bergen.