Jump to content
Lecture

Vår syntetiske hverdag – hvordan påvirkes Arktis og oss?

Heimstad, E.S.

Publication details

Presentasjon for skoleklasser på Polaria som del av 'Den kulturelle skolesekken', Tromsø, februar 2014.