Jump to content
Lecture

Vulkansk aske – den norske modellen.

Tørseth, K.

Publication details

Presentasjon av det nasjonale askevarslingsprosjektet. Holdt i Samferdselsdepartementet 11. februar 2015.