Jump to content
Lecture

Langtransportert luftforurensning og klimadrivere. Hva er status i det internasjonale arbeidet og hva er status for nivåene i Norge?

Tørseth, K.

Publication details

Presentert ved TEFA-seminaret "Fra bare kalking til helhetlig forvaltning. Hva sikrer fiskens fremtid - mye kan gjøres, hvem gjør hva?" Scandic Dyreparken, 10, mars 2016.