Jump to content
Lecture

Utslipp til luft fra smelteverkene i Nikel og Zapoljarnyj, inkl. andre miljøgifter og resultater fra undersøkelser av moser i grenseområdet.

Berglen, T.F.

Publication details

Presentert på Pasvik seminar III - NIBIO Svanhovd 31. mai 2016.