Jump to content
Lecture

Miljøgifter forbundet med plastforurensning – hva og hvordan de kan påvirke miljøverdiene på Svalbard og i Arktis.

Herzke, D.

Publication details

Foredrag presentert på Kunnskapsseminaret 2016, Longyearbyen, Svalbard, 15.-17. mars 2016.