Jump to content
Lecture

NILU – Innovasjon i det grønne skiftet.

Danielsen, P.M.

Publication details

Presentasjon på årsmøtet til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Oslo, 2. mars 2016.