Jump to content
Lecture

Suspekt og non-target-analyser av utslippsvann, slam og miljøprøver. Muligheter og begrensninger.

Rostkowski, P.

Publication details

Foredrag presentert på Tekna-seminaret Innovative vannovervåkningsmetoder, Oslo, 9. mars 2017