Jump to content
Report

Status for miljøet i Barentshavet og ytre påvirkning – rapport fra Overvåkingsgruppen 2017.

Frantzen, S.; Frie, A. K.; Green, A. M. V.; Green, N.; Grøsvik, B. E.; Heimstad, E. S.; Hjelset, A. M.; Johansson, J.; Jørgensen, L. L.; Kovacs, K.; Lorentsen, S.-H.; Lydersen, C.; van der Meeren, G. I.; Olsen, M.; Ottersen, G.,. Overvik, M.; Pedersen, Å. B.; von Quillfeldt, C.; Skjerdal, H. K.; Skotte, G.; Stene, K. O.; Storeng, A. B.; Vollen, T.; Aars, J.

Publication details

Series: Fisken og Havet, særnummer 1b-2017

Publisher: Havforskningsinstituttet

Year: 2017

Link: http://www.imr.no/filarkiv/2017/06/1b-2017_ovg_statusrapport_barentshavet.pdf/nb-no