Jump to content
Lecture

Mikrosensorer – på vei fra leketøy til anerkjent verktøy.

Høiskar, B. A. K.

Publication details

Foredrag presentert på CIENS frokostseminar 'Hvor, hvordan og hvorfor måler vi luftkvalitet i norske byer: Om dagens og framtidas måleteknologi', Oslo, 26. april 2017.