Jump to content
Report

Norsk klima- og ozonforskning. De første 10 år. Sluttrapport fra Forskningsprogram om klima- og ozonspørsmål (1989-1998).

Redaktør: Geir O. Braathen.

Publication details

Series: NILU OR 29/2000

Publisher: NILU

Year: 2000

ISBN: 82-425-1183-7

File: OR 29/2000 (pdf, 4.78 MB)