Jump to content
Lecture

Inversjon av en akustisk utbredelsesmodell for å beregne tykkelse og permeabilitet for et arktisk snølag.

Hole, L.R.

Publication details

Støyseminar, Norges Geotekniske Institutt, Oslo, 16. januar 2002.

File: F 41/2002 (pdf, 5.04 MB)