Jump to content
Report

Betydningen av den nordatlantiske svingning (NAO) for sjøsaltepisoder og forsuring i vassdrag på Vestlandet og i Trøndelag.

Hindar, A.; Tørset, K.; Henriksen, A.; Orsolini, Y.

Publication details

Series: NIVA rapport, 4592-2002

Publisher: NIVA

Year: 2002

File: NAO-kt (pdf, 3.33 MB)