Jump to content
Lecture

Kjemisk sammensetning av atmosfæren – hvor store er de globale endringene fra pre-industriell tid til i dag? Kopling mellom atmosfærens kjemi og klima.

Stordal, F.

Publication details

Oslo geofysikeres Forening, 12.2.2003, Meteorologisk institutt, Oslo.

File: F 06/2003 (pdf, 2.46 MB)