Jump to content
Lecture

Perfluoralkylerte forbindelser i miljøet: Analytiske utfordringer.

Berger, U.; Langlois, I.

Publication details

Norsk Kjemisk Selskap - Faggruppe for Analytisk Kjemi, Oslo 4. april 2003.