Jump to content
Lecture

En multimedia modell for indre Oslofjord. Hvilke faktorer kontrollerer nivåer av PCB i fjordmiljøet? Powerpoint presentasjon.

Breivik, K.; Wania, F.; Bjerkeng, B.; helland, A.; Magnusson, J.

Publication details

Norges forskningsråd, Olavsgaard, 15/10-2003.