Jump to content
Lecture

CorrCost. A system for calculation material damage costs caused by environmental impact.

Henriksen, J.F.

Publication details

NILU, 29 mars 2004. Kurs: "Bygnadars livslängd och karakterisering av nedbrytingsmiljön".