Jump to content
Report

Vannskader – skadebegrensning, uttørking og sanering.

Blom, P.; Mattson, J.; Innset, B.

Publication details

Publisher: SINTEF Byggforsk

Year: 2003