Jump to content
Report

Datering av sediment og historisk utvikling av miljøgifter i Ellasjøen, Bjørnøya.

Christensen, G.N.; Evenset, A.; Zaborska, A.; Berger, U.; Carroll, J.L.

Publication details

Series: Statlig program for forurensningsovervåking, Rapport 904/04.

Publisher: Akvaplan-niva

Year: 2004

ISBN: 82-7655-491-1

Link: TA-2041/2004