Jump to content
Lecture

Erfaringer med PROFO, sett fra forskningsmiljøene. Powerpoint-presentasjon.

Braathen, O.-A.

Publication details

Miljøringen - Nettverk for forurenset grunn og sedimenter. Holberg Terasse, 4. november 2004.