Jump to content
Lecture

Analytiske metoder for kvantifisering av perfluorerte forbindelser i miljøet: kvalitetssikring og resultater. Powerpoint presentasjon.

Berger, U.

Publication details

Norwegian Chemical Society, Group for Analytical Chemistry, Kjeller, Norway, 30 November 2004.