Jump to content
Lecture

Betydningen av lipider for opptak, akkumulering, vevsfordeling og effekter av lipofile, organiske miljøgifter i arktisk fisk.

Foshaug, H.

Publication details

Stipendprogram for kvinnelige miljøvernforskere, Voksenåsen 28.-29. oktober 2000.