Jump to content
Lecture

Bromerte flammehemmere og perfluorerte forbindelser; ‘nye’ miljøgifter. Powerpoint presentasjon.

Mariussen, E.

Publication details

Naturvernforbundets miljøgiftseminar, Ålesund, 8.-9. oktober 2005.