Jump to content
Lecture

Klima, klimaendringer og klimaforskning. Powerpoint presentasjon.

Myhre, C.L.

Publication details

Presentasjon for skoleklasse, NILU, Kjeller, 27. oktober 2005.