Jump to content
Lecture

Kurs i system for kvalitetskontroll for måling av luftkvalitet i henhold til forskrift om lokal luftkvalitet. Powerpoint presentasjon.

Tørnkvist, K.K.

Publication details

Lillehammer kommune, Miljørettet helsevern, 12.-13. mai 2005.