Jump to content
Lecture

Hvordan kan forenklede beregninger av luftkvalitet gjennomføres? Powerpoint presentasjon.

Tønnesen, D.A.

Publication details

Seminar Bedre byluft forum, Oslo, 23. juni 2005.