Jump to content
Lecture

Zeppelinobservatoriet – En hjørnestein i norsk og internasjonal miljøovervåking. Powerpoint presentasjon.

Jordfald, G.

Publication details

Presentasjon ved høringen om Statsbudsjettet for 2006 i Energi- og miljøkomiteen i Stortinget torsdag 17. november 2005.