Jump to content
  • Submit

  • Category

  • Sort by

  • Per page

Found 114 publications. Showing page 1 of 5:

Publication  
Year  
Category

Arktis brenner! Hvordan kanadiske skogbranner påvirker oss alle.

Stebel, Kerstin; Eckhardt, Sabine; Evangeliou, Nikolaos; Schneider, Philipp

2023

Luftforurensningen på Manglerud

Høiskar, Britt Ann Kåstad

2021

Hormonforstyrrende aktivitet av semiflyktige organiske kjemikalier i inneluft

Halse, Anne Karine; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Mariussen, Espen; Warner, Nicholas Alexander; Borgen, Anders

2021

Innemiljø & miljøgifter

Bohlin-Nizzetto, Pernilla

2021

Luftkvaliteten i koronaens tid - Hva har vi observert i byene våre?

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Grythe, Henrik; Johnsrud, Mona; Eckhardt, Sabine

2020

Hvordan har luftkvalitet i Europa endret seg under lockdown og hvorfor?

Guerreiro, Cristina; Solberg, Sverre; Walker, Sam-Erik; Schneider, Philipp

2020

Hvem er det egentlig som forurenser i byene våre?

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2020

Plastic fantastic

Hanssen, Linda

2019

Plastic fantastic

Hanssen, Linda

2019

Publication
Year
Category