Jump to content

Even Kristian Teigland

Former employee

Anonymous

Even Kristian Teigland has 6 publications at NILU:

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Levanger kommune

Weydahl, Torleif; Teigland, Even Kristian; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Sousa Santos, Gabriela; Grythe, Henrik; Hamer, Paul David; Vo, Dam Thanh; Vallejo, Islen; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2022

Prøvetaking av PM10 i omgivelsene til Brevik bru. 22. sept – 5. okt 2021.

Hak, Claudia; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik; Teigland, Even Kristian; Mortensen, Tore

2022

Målinger og beregning av lukt fra slamlager ved Solgård Avfallsplass i Moss

Berglen, Tore Flatlandsmo; Tønnesen, Dag; Schmidbauer, Norbert; Teigland, Even Kristian

2021

SO2 measurement in the surroundings of Elkem Carbon and REC Solar (SO2 Fiskå)

Measuring of SO2 in the residential areas around the companies Elkem Carbon and REC Solar at Fiskå / Kristiansand. SO2 is measured in the residential areas around the companies Elkem […]

Project period: 2019 – 2023

Ongoing

Even Kristian Teigland has 6 publications at NILU:

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Levanger kommune

Weydahl, Torleif; Teigland, Even Kristian; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Sousa Santos, Gabriela; Grythe, Henrik; Hamer, Paul David; Vo, Dam Thanh; Vallejo, Islen; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2022

Prøvetaking av PM10 i omgivelsene til Brevik bru. 22. sept – 5. okt 2021.

Hak, Claudia; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik; Teigland, Even Kristian; Mortensen, Tore

2022

Målinger og beregning av lukt fra slamlager ved Solgård Avfallsplass i Moss

Berglen, Tore Flatlandsmo; Tønnesen, Dag; Schmidbauer, Norbert; Teigland, Even Kristian

2021

SO2 measurement in the surroundings of Elkem Carbon and REC Solar (SO2 Fiskå)

Measuring of SO2 in the residential areas around the companies Elkem Carbon and REC Solar at Fiskå / Kristiansand. SO2 is measured in the residential areas around the companies Elkem […]

Project period: 2019 – 2023

Ongoing