Jump to content
Report

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Levanger. Del 1: Kartlegging.

Weydahl, Torleif; Teigland, Even Kristian

Publication details

Series: NILU rapport 13/2022

Publisher: NILU

Year: 2022

ISBN: 978-82-425-3083-7

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2998987

Summary:
Tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet i Levanger, del 1 Kartlegging, skal gjøre rede for forurensningssituasjonen og mulige tiltak for å redusere nivået av luftforurensning innenfor kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging med utslipps- og spredningsberegninger for alle relevante kilder til PM10 og PM2,5 i 2017 og 2019. I tillegg er det utført målinger av disse komponentene gjennom hele 2021 ved en målestasjon (Kirkegata) i Levanger sentrum. Basert på resultatene fra kartleggingen, er det foreslått en handlingsplan med fire hovedpunkter som kan bidra til å redusere forurensningsnivåene i Levanger.