Jump to content
Report

Convention on long-range transboundary air pollution. UN/ECE international co-operative programme on effects on materials, including historic and cultural monuments. Environmental data report. October 2017 to November 2018.

Grøntoft, Terje; Roux, Marta Segura

Publication details

Series: NILU rapport 2/2020

Publisher: NILU

Year: 2020

ISBN: 978-82-425-2998-5

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2651478

Summary:
Denne rapporten presenterer databasen i ICP Materialer for perioden oktober 2017 – november 2018. Den inkluderer
miljødata fra ICP Materialer trend-eksponeringsprogrammet for 2017 – 2018, og i tillegg data for temperatur, relativ
fuktighet og nedbørsmengde tilbake til slutten av forrige års-eksponering i oktober/november 2015. Databasen består av
meteorologiske data (T, RF og nedbørsmengde) og forurensningsdata, som gasskonsentrasjoner, mengde ioner i nedbør, partikkelkonsentrasjoner og mengde avsatte partikler.