Jump to content
Report

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway. Annual Report 2019.

Aas, Wenche; Eckhardt, Sabine; Fiebig, Markus; Solberg, Sverre; Yttri, Karl Espen

Publication details

Series: NILU rapport 4/2020

Publisher: NILU

Year: 2020

ISBN: 978-82-425-3000-4

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2659956

Summary:
Denne rapporten omhandler resultater fra overvåkningsprogrammet for langtransportert forurenset luft og nedbør og atmosfæriske tilførsler i 2019. Rapporten presenterer målinger av uorganiske hovedkomponentene i luft og nedbør, partikulært karbonholdig materiale, partikkelmasse og bakkenært ozon. I 2019 ble det observert en uvanlig omfattende episode med høye konsentrasjoner av luftforurensing på flere stasjoner.