Jump to content
Report

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2019.

Svendby, Tove; Hansen, Georg H.; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine

Publication details

Series: NILU rapport 11/2020

Publisher: NILU

Year: 2020

ISBN: 978-82-425-3008-0

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2671946

Summary:
Denne rapporten presenterer resultatene fra det norske måleprogrammet for totalozon og UV-stråling. Ozonlaget har blitt målt ved tre stasjoner siden 1979: i Oslo/Kjeller, Tromsø/Andøya og Ny-Ålesund. UV-målinger startet i 1995. Resultatene viser at det var en signifikant ozonreduksjon over Norge i perioden 1979 til 1997. Deretter stanset reduksjonen og ozonverdiene stabiliserte seg på et nivå ~2% lavere enn verdiene før 1980. Mest karakteristisk for 2019 var et tynt ozonlag i april 2019 og et «ozonhull» over Sør-Norge i desember 2019.