Jump to content

Anne-Cathrine Nilsen

Former employee

Anonymous

Anne-Cathrine Nilsen has 14 publications at NILU:

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2022.

Svendby, Tove Marit; Fjæraa, Ann Mari; Nilsen, Anne-Cathrine; Schulze, Dorothea; Johnsen, Bjørn

2023

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2021.

Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg H.; Bernet, Leonie; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine; Schulze, Dorothea; Johnsen, Bjørn

2022

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2021.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik

2022

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2020.

Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg H.; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine; Schulze, Dorothea; Johnsen, Bjørn

2021

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik

2021

Esso Slagentangen. Resultater 2019 og oppsummering 2017-2019.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen

2020

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2019.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik

2020

Anne-Cathrine (42) måler lufta du puster inn

Nilsen, Anne-Cathrine (interview subject); HÅKONSEN, KATHARINA DALE (journalist)

2020

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2019.

Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg H.; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine

2020

Esso Slagentangen. Måleprogram luftkvalitet 2017-2018.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine

2019

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2018.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik

2019

Kvikksølv i grenseområdene Norge – Russland. Målinger av kvikksølv (Hg) i luft og nedbør i grenseområdene mot Russland.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Uggerud, Hilde Thelle

2018

Anne-Cathrine Nilsen has 14 publications at NILU:

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2022.

Svendby, Tove Marit; Fjæraa, Ann Mari; Nilsen, Anne-Cathrine; Schulze, Dorothea; Johnsen, Bjørn

2023

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2021.

Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg H.; Bernet, Leonie; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine; Schulze, Dorothea; Johnsen, Bjørn

2022

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2021.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik

2022

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2020.

Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg H.; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine; Schulze, Dorothea; Johnsen, Bjørn

2021

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik

2021

Esso Slagentangen. Resultater 2019 og oppsummering 2017-2019.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen

2020

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2019.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik

2020

Anne-Cathrine (42) måler lufta du puster inn

Nilsen, Anne-Cathrine (interview subject); HÅKONSEN, KATHARINA DALE (journalist)

2020

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2019.

Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg H.; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine

2020

Esso Slagentangen. Måleprogram luftkvalitet 2017-2018.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine

2019

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2018.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik

2019

Kvikksølv i grenseområdene Norge – Russland. Målinger av kvikksølv (Hg) i luft og nedbør i grenseområdene mot Russland.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Uggerud, Hilde Thelle

2018