Jump to content
Report

Kartlegging av ventilasjonstårnenes evne til å redusere forurensning fra dagsonen. Måling av luftforurensning i E18 Operatunnelen og forslag til nytt styringsregime for ventilasjonstårnene.

Hak, Claudia; Antonsen, Ørjan; Wessel, Martine; Vogt, Matthias; Nilsen, Anne-Cathrine

Publication details

Series: NILU rapport 30/2021

Publisher: NILU

Year: 2021

ISBN: 978-82-425-3068-4

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2837885

Summary:
NILU – Norsk institutt for luftforskning og Ingenia AS har på oppdrag fra Statens vegvesen kartlagt effekten ventilasjonstårnene i Ekeberg- og Bjørvikatunnelen har med hensyn til å redusere luftforurensning fra dagsonen på Sørenga. Prosjektet besto av et omfangsrikt måleprogram i og rundt Operatunnelen i Bjørvika, en vurdering av ventilasjonstårnenes effekt basert på målingene og forslag til prinsipper for et nytt styringsregime.
Drift av ventilasjonstårnene ble funnet å ha en tydelig effekt på PM10- og NO2-konsentrasjonen i dagsonen og på bakkenivå utenfor dagsonen fra trinn 3 (av 4). Forslaget til nytt styringsregime fokuserer på ventilasjonstårndrift i piggdekksesongen og avhengighet av ytre forhold.