Jump to content
Report

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2021.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik

Publication details

Series: NILU rapport 22/2022

Publisher: NILU

Year: 2022

ISBN: 978-82-425-3093-6

Fulltekst: hdl.handle.net/11250/3015319
Arkiv: hdl.handle.net/11250/3015319

Summary:
Smelteverkene i nordvest-Russland slapp tidligere ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirket luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Smelteverket i Nikel stengte ned 23. desember 2020 og lokal luftkvalitet ble betydelig forbedret. Dog er det fortsatt utslipp fra varmekraftverket i Nikel i den kalde årstiden. Detaljer rundt utslippene fra Zapoljarnyj er ikke kjente. Herværende rapport viser resultatene for kalenderåret 2021, det vil si året etter stengningen. Nivåene av forurensning er lave og grenseverdier og målsettingsverdier er overholdt med klar margin.