Jump to content
Report

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2020.

Svendby, Tove; Hansen, Georg H.; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine; Schulze, Dorothea; Johnsen, Bjørn

Publication details

Series: NILU rapport 18/2021

Publisher: NILU

Year: 2021

ISBN: 978-82-425-3051-6

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2779129

Summary:
Denne rapporten presenterer resultatene fra det norske måleprogrammet for totalozon og UV-stråling. Ozonlaget har blitt målt ved tre stasjoner siden 1979: i Oslo/Kjeller, Tromsø/Andøya og Ny-Ålesund. UV-målinger startet i 1995. Resultatene viser at det var en signifikant ozonreduksjon over Norge i perioden 1979 til 1997. Deretter stanset reduksjonen og ozonverdiene stabiliserte seg på et nivå ~2% lavere enn verdiene før 1980. Mest karakteristisk for 2020 var en kraftig og vedvarende arktisk stratosfærisk vortex og mye perlemorskyer (PSC-er) vinteren og våren 2020, noe som førte til sterk ozonnedbryting, svært lave ozonverdier og høye UV-nivåer i de berørte områdene.