Jump to content
Report

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway. Annual Report 2020.

Aas, Wenche; Eckhardt, Sabine; Fiebig, Markus; Platt, Stephen Matthew; Solberg, Sverre; Yttri, Karl Espen; Zwaaftink, Christine Groot

Publication details

Series: NILU rapport 13/2021

Publisher: NILU

Year: 2021

ISBN: 978-82-425-3040-0

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2767251

Summary:
Denne rapporten omhandler resultater fra overvåkningsprogrammet for langtransportert forurenset luft og nedbør og atmosfæriske tilførsler i 2020. Rapporten presenterer målinger av uorganiske hovedkomponentene i luft og nedbør, partikulært karbonholdig materiale, partikkelmasse og bakkenært ozon. Forurensningsnivået i 2020 var generelt lavt noe som delvis kan forklares med spesielle værforhold de første månedene med hovedsakelig ren, marin luft fra vest. De omfattende restriksjonene på menneskelig aktivitet i forbindelse med pandemien i Europa, har trolig også bidratt til lavere nivåer av luftforurensninger på de norske bakgrunnsstasjonene. I 2020 ble det observert en uvanlig omfattende episode med høye konsentrasjoner av luftforurensing på alle stasjoner.