Jump to content
Report

PM10/PM2.5 comparison exercise in Oslo, Norway. Study in 2015-2016 and 2018.

Marsteen, Leif; Hak, Claudia

Publication details

Series: NILU rapport 21/2021

Publisher: NILU

Year: 2021

ISBN: 978-82-425-3059-2

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2786846

Summary:
Formålet med sammenligningen var å ekvivalensteste og etablere kalibreringsfaktorer for de vanligste automatiske PM-målere som er i bruk i Norge. For å etablere faktorene utførte Referanselaboratoriet en feltstudie på tre steder i Oslo under sommer- og vinterforhold i periodene september 2015 til juli 2016 og februar til mars 2018. Måleinstrumentene som deltok var Palas Fidas 200, Grimm EDM 180, TEI TEOM 1405 DF, TEI FH 62 I-R, og R&P TEOM 1400AB.

Rapporten beskriver et mulig system for kontinuerlig verifikasjon av kalibreringsfaktorene i de norske målenettene og hvordan analysedata skal kalibreres.