Jump to content
Lecture

Global POP. Dioksiner i matfisk. Skoleelever som forskere i et internasjonalt prosjekt.

Heimstad, E.S.

Publication details

Foredrag om polarårprosjektet Global POP; "Svalbardkurset for lærere" 6. august 2007, Longyearbyen, Svalbard.

File: F 59/2007 (pdf, 4.71 MB)