Jump to content
Report

Beregning av korrosjonsklasse fra miljøparametere i Fitjar. Lokasjon (59°56’11.5″N 5°19’58.4″Ø)

Grøntoft, Terje

Publication details

Series: NILU rapport 12/2022

Publisher: NILU

Year: 2022

ISBN: 978-82-425-3082-0

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2996943

Summary:
Korrosjonsklasse ble beregnet på lokasjon (59°56'11.5"N 5°19'58.4"Ø) i Fitjar, Vestland, Norge, fra årsgjennomsnitt for miljøparametere etter ISO 9223 og ISO 12944-2. Det ble funnet at korrosjonsklassen med høy sannsynlighet er C3 og at dette i hovedsak er bestemt av våt-tiden på omtrent 4500 timer/år, som gjennomsnitt i perioden 2007-2022. Dette er godt innenfor grensene for C3 når saltavsetningen er < 60 mg Cl-/m2døgn og SO2 konsentrasjonen i luft < 30 µg/m3. Disse betingelsene synes med stor sannsynlighet oppfylt på lokasjonen i Fitjar som årsgjennomsnitt i normalår.