Jump to content
Report

Måling av maursyre og eddiksyre i to oppbevaringsbokser ved Munchmuseet i Oslo

Grøntoft, Terje

Publication details

Series: NILU rapport 25/2023

Publisher: NILU

Year: 2023

ISBN: 978-82-425-3138-4

Summary:
Målinger av maursyre (HCOOH), eddiksyre (CH3COOH) og flyktige organiske forbindelser (VOC) ble gjort i to oppbevaringsbokser ved Munchmuseet i Oslo. Noe forhøyede konsentrasjoner av maursyre, eddiksyre og totale flyktige organiske forbindelser (TVOC) ble målt i boksene, men konsentrasjonene er like fullt lave sammenlignet med vurderte risikonivåer for kulturav-materialer.