Jump to content
Report

Årsrapport 2023. Nasjonalt referanselaboratorium for luftkvalitetsmålinger.

Marsteen, Leif; Johnsrud, Mona; Hak, Claudia; Dauge, Franck René; Tørnkvist, Kjersti Karlsen

Publication details

Series: NILU rapport 5/2024

Publisher: NILU

Year: 2024

ISBN: 978-82-425-3149-0

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3118082

Summary:
Denne rapporten oppsummerer oppgavene til Nasjonalt referanselaboratorium for luftkvalitetsmålinger (NRL), delkontrakt 1b, for året 2023. Dette er første årsrapport etter at ny kontrakt trådte i kraft 1. desember 2022.